شرایط بیمه بیکاری و مدارک لازم برای آن

شرایط بیمه بیکاری و مدارک لازم برای آن

یکی از مشکلات مهم و نگران کننده کشورمان در سالیان اخیر بحث بیکاری و فراهم نبودن موقعیت شغلی برای متقاضیان کار است. تلاش‌های زیادی از جانب مسئولان کشور در جهت رفع معضل بیکاری در مقاطع مختلف و در دولت‌های گوناگون صورت پذیرفته ولی ما همچنان شا...

ادامه
صدور برگ چک و نکته های حقوقی قانون چک که می بایست درباره آن بیشتر بدانید

صدور برگ چک و نکته های حقوقی قانون چک که می بایست درباره آن بیشتر بدانید

صدور برگ چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای […]

ادامه
مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا به چه صورت می باشد ؟

مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا به چه صورت می باشد ؟

سفید امضا یا سفید مهر ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود. حال در صورت قید عباراتی غیر از آنچه که بین دو طرف توافق شده است، جرم سوء استفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا اتفاق...

ادامه