اخذبه شفعه

اخذبه شفعه

تعریف شفعه بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی شفعه اینگونه تعریف شده است: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي ازآن دو شريك سهم خودش را به قصد فروش به شخص ثالثي انتقال دهد شريك ديگرحق دارد قيمتي راكه مشتري داده است به اوبدهد و سهم فروخ...

ادامه
خلع ید تخلیه ید

خلع ید تخلیه ید

خلع ید و تخلیه خلع ید از لحاظ حقوقی به معنی اقامه دعوای مالک مال غیر منقول (که شامل مغازه، زمین، خانه ویلایی یا آپارتمانی می شود) به طرفیت متصرف غیر قانونی از دادگاه می باشد، که به ادامه تصرف غیر مجاز متصرف پایان دهد و مال وی را از تصرف خارج و تحویل ...

ادامه
تغییر سن

تغییر سن

سن هر شخصی براساس تاریخ تولدش در شناسنامه اش محاسبه می شود، ولی گاهی افراد مدعی هستند که سن واقعی آنها کوچکتر یا بزگتر از عدد ثبت شده در شناسنامه است برای انجام این کار و اصلاح سن در شناسنامه باید مراحلی طی شود. روال قانونی تغییر سن در شناسنامه طبق ت...

ادامه