مطالبه سفته

مطالبه سفته

برای مطالبه وجه سفته ، در صورتی که متعهد، از پرداخت وجه سفته در سررسید خودداری نموده باشد ، برای وصول سفته ، طلبکار تکالیفی دارد که درصورت عدم انجام این تکالیف قانونی ، محرومیت از بعضی تسهیلات جهت وصول وجه سفته ، را دنبال خواهد داشت . این ت...

ادامه
مطالبه وجه چک کیفری

مطالبه وجه چک کیفری

مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است . دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از […]

ادامه
مطالبه وجه چک حقوقی

مطالبه وجه چک حقوقی

چک سندی است که برای ارایه به یک بانک، صادر می‌شود،برای پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده در بانک، به نفع دارنده چک . چون اجرای دستور پرداخت چک، فوری است، پس وسیله پرداخت می‌باشد نه تحصیل اعتبار . چک، امروزه تنها توسط تجار مورد استفاده قرا...

ادامه
شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی یکی از ساده‌ترین انواع ثبت شرکت برپایه کامن لا است . این نوع شرکت‌ها همانطور که از اسم آن پیداست ضمانت پرداخت کل بدهی دارند حتی در شرایطی که سرمایه و دارایی شرکت کمتر از قروض یا بدهی‌های شرکت باشد، هر یک از شرکا مسئولیت پردا...

ادامه
شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج‌ترین شرکت‌هایی است که در ایران به ثبت میرسند و برای ثبت این شرکت به حداقل دو نفر نیاز است در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا به میزان مبلغ سهم الشرکه خود به بدهی قروض شرکت تعهد پرداخت دارد . در این ...

ادامه
شرکت‌های سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام

ثبت شرکت‌های سهامی عام یکی دیگر از انواع شرکت‌هایی هستند که در ایران به ثبت میرسند و به این دلیل سهامی عام نام دارند که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌شود یعنی صاحبان سهام ، سهام خود را از طبق بورس اوراق بهادار به افراد عام و...

ادامه
شرکت‌های سهامی خاص

شرکت‌های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص یکی از رایج‌ترین شرکت‌هایی است که در ایران به ثبت میرسد و از نظر ساختار شبیه به شرکت با مسئولیت محدود میباشد . شرکت سهامی خاص به شرکتهایی گفته می‌شود که تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس توسط موسسات تامین گردیده است. برای ثبت شرکت‌های سها...

ادامه
ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

ماده یک قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ علائم تجاری را به این صورت تعریف کرده است. علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا فلاحتی ا...

ادامه
تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک متوفی عبارت است از: انحصار وراثت که شرح آن در گواهی انحصار وراثت آمده است.(گواهی انحصار وراثت) مهر و موم ماترک که اقدامی است جهت حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی به این صورت که برابر درخواس...

ادامه
گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت از جمله مواردی است که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود که ناشی از فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. مدارک و تشریفات تقاضای اعضای انحصار و...

ادامه