ارکان عقد بیع چیست ؟

ارکان عقد بیع چیست ؟

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : ” بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ” . از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است . این تعریف […]

ادامه
وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن

قرارداد نتیجه توافق طرفین آن است . در مقاله شرایط صحت معامله درباره اینکه در چه شرایطی یک قرارداد صحیح است ، صحبت کردیم و دانستیم که قراردادها تابع اراده دو طرف هستند . این امر موجب می شود که طرفین قرارداد ، تا جایی که مخالف قانون نیست بتوانند هر طور...

ادامه
انواع زنا

انواع زنا

زنا یکی از جرائم منافی عفت است که در اسلام نیز عملی حرام به حساب می آید . تحقق جرم زنا ، در شرایط خاصی ممکن است مثل اینکه رابطه جنسی باید به صورت کامل رخ دهد ( یعنی دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه ) هم چنین بین زن و […]

ادامه
زنای غیر محصنه چیست و حکم آن

زنای غیر محصنه چیست و حکم آن

زنا عمل حرامی است که به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم زن و شوهر نیستند . این رابطه برای اینکه نام زنا به خود بگیرد باید دارای شرایطی باشد که در مقاله زنا چیست درباره آن صحبت کردیم . در مورد حکم زنا ، هم در قانون و هم […]

ادامه
فرق رابطه نامشروع و زنا

فرق رابطه نامشروع و زنا

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اسلام به آن تاکید فراوان شده است ، حدود روابط بین زن و مرد است و علت تاکید اسلام جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و فردی است که ممکن است به افراد وارد شود . از این رو قانون گذار با تکیه بر قواعد شرع و هم […]

ادامه
تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

رابطه نامشروع اعم از زنا است . روابط ناپسند و غیراخلاقی که در بین افراد وجود دارد ، مختلف هستند و در واقع از دایره رابطه زن و مرد خارج شده و به روابط میان هم جنسان نیز کشیده شده است . دایره این اعمال تا هم خوابگی دو زن و هم خوابگی دو مرد […]

ادامه