ممکن است شخصی در یک برهه زمانی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد، اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند. در چنین حالتی متصرف سابق میتواند اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح نماید.

تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری. به عبارت دیگر دعوی تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری. با این تفاوت که در دعوی حقوقیتصرف عدوانی، صرف متصرف سابق بودن خواهان برای ارائه دادخواست کافی است، اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد.
متصرف سابق خواهان دعوی و متصرف کنونی خوانده دعوی است. دعوی تصرف عدوانی در دادگاه محل وقوع ملک طرح می شود. دعوی تصرف عدوانی به محض صدور حکم قابلیت اجرائی دارد و به تجدید نظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد. بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی، اجراییه صادر می شود و رای اجرا می شود.

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی عبارت است از، اثبات تصرف سابق خواهان، اثبات تصرف فعلی خوانده و غیر قانونی بودن تصرف فعلی. در دعاوی تصرف عدوانی به مالکیت رسیدگی نمی شود و فقط به سابقه تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده رسیدگی می شود.
تشکر از همراهی شما در این مقاله. شما عزیزان می توانید با تماس به دفتر وکالت ما، از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی ما مشاوره بگیرید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of