سوالی که بسیاری از خانم ها و آقایان و مشکلی که با آن در گریبان هستند و برایشان در زندگی روزمره مشکلاتی را ایجاد کرده، سن است.
بعضی ها برای ازدواج، بعضی ها برای کار، بعضی ها برای ورزش، نیاز دارند که سن خودشونو کاهش بدهند. برای طرح دعوا کاهش سن نیاز است به ابطال شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه مطرح شود، و برای اقدام اولیه ابطال شناسنامه باید به دفتر خدمات قضائی مراجعه کنند.

پس از مراجعه به دفتر خدمات قضائی، که استشهادیه ای مبنی بر کاهش سن باید توسط متقاضی ضمیمه دادخواست شود، و نیاز است به اینکه دو نفر ذیل این استشهادیه را امضاء کنند، دادخواست در دادگاه محل اقامت متقاضی ارسال می شود. دادگاه پس از تایین جلسه و در روز جلسه استشهاد شهود را خواهد گرفت. در صورتی که اظهارات شهود معید صحت ادعای موکل باشد، آن را ارجاع میکنند به پزشکی قانونی و پس از معایناتی که بر روی فرد متقاضی خواهد شد در صورت صحت و تناسبش با دادخواست تقدیمی رای صادره توسط دادگاه صادر خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of