در سه مورد دادگاه مکلف است که بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته را صادر کند:
– دعوا مستند به سند رسمی باشد.
– دعوا مستند به اوراق تجاری وا خواسته شده از قبیل چک و سفته باشد.
– دعوا خواسته را در معرض تهدید قرار دهد.

و مورد دیگر، در صورتی که خواهان خسارت احتمالی را تودی کند به صندوق دادگستری، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
در خیلی از موارد است که برای اجرای تامین خواسته میتوانیم درخواست کنیم که تامین خواسته و توقیف اموال یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال قبل از ابلاغ به خوانده، اجرا شود که این امر بسیار متداول است، فقط به خاطر اینکه خواسته در معرض تهدید قرار نگیرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of