انحصار وراثت از جمله مواردی است که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود که ناشی از فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

مدارک و تشریفات تقاضای اعضای انحصار وراثت عبارت است از:

  1.  شناسنامه و گواهی فوت متوفی: پس از فوت  مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارائه گواهی فوت و کپی برابر اصل آن شده به ضمیمه درخواست الزامی است.
  2. استشهادیه محضری: اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضا شده و امضاء آن توسط دفاتر رسمی گواهی شود.
  3. رسید گواهی مالیات: وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نمایند.
  4.  کپی برابر اصل شده مدارک وراث
  5. دادخواست
دادخواست را به کدام دادگاه باید ارائه دهیم؟
  • به دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و اگر آخرین محل مشخص نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در  حوزه آن بوده است و در حال حاضر رسیدگی به گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
  • اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت چه کسانی هستند؟
  • وراث و اشخاص ذینفع در صورتی که وراث و اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی نیست و اقدام یک نفر کافی می‌باشد.
  • تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست : دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه در صورتی که شخصی در این مدت اعتراض نکند دادگاه بدون تشکیل جلسه گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث ،نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است را صادر می‌کند.

در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند عمل وی در حکم کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of