برای مطالبه وجه سفته ، در صورتی که متعهد، از پرداخت وجه سفته در سررسید خودداری نموده باشد ، برای وصول سفته ، طلبکار تکالیفی دارد که درصورت عدم انجام این تکالیف قانونی ، محرومیت از بعضی تسهیلات جهت وصول وجه سفته ، را دنبال خواهد داشت . این تکالیف عبارتند از :

واخواست سفته

دارنده سفته حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان سررسید سفته می تواند فرم های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می شود یا فرم های مخصوص بانکی، موظف است اعتراض خود به عدم پرداخت وجه سفته را رسما به بدهکار اعلام نماید . این اعتراض که واخواست نامیده می شود ، جهت استفاده از امتیاز طرح دعوی همزمان مطالبه از ظاهرکننده ظهرنویسان، درخواست صدور تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لازم است . در غیر این صورت ، سفته با یک رسید عادی تفاوتی نخواهد داشت و دیگر سند تجاری محسوب نمی شود .

طرح دعوی مطالبه وجه سفته در مهلت قانونی

مهلت طرح دعوی به طرفیت صادر کننده و ظهرنویسان، پس از واخواست ، حداکثر یکسال برای خوانده هایی که ساکن ایران هستند و دوسال برای خوانده هایی که مقیم خارج از کشور هستند، می باشد .

در صورت عدم رعایت مواعد مذکور ، از امتیازاتی نظیر، مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس ، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم شده و باید مانند پرونده های عادی مطالبه و به پرونده رسیدگی شود .

دعوی مطالبه وجه سفته در چه مراجعی قابل طرح است؟

دوستان عزیز دقت داشته باشید که سفته ، مانند چک از اسنادلازم الاجرا محسوب نمی شود و امکان طرح دعوی وصول وجه سفته در اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد ، امکان پذیر نیست ، بلکه فقط محاکم حقوقی دادگستری و در مواردی با رعایت نصاب مبلغ ، شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته را دارند و سفته مانند چک    شرایط، ضمانت اجرای کیفری ندارد و در هر صورت دعوی مطالبه وجه سفته باید از طریق محاکم حقوقی طرح و پیگیری شود . اما اگر بدهکار، پس از صدور رای، در مهلت مفرر اقدام به پرداخت وجه سفته ننموده و اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را نیز به اثبات نرساند، با درخواست طلبکار تا زمان پرداخت وجه سفته و یا اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد .

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of