خلع ید و تخلیه

خلع ید از لحاظ حقوقی به معنی اقامه دعوای مالک مال غیر منقول (که شامل مغازه، زمین، خانه ویلایی یا آپارتمانی می شود) به طرفیت متصرف غیر قانونی از دادگاه می باشد، که به ادامه تصرف غیر مجاز متصرف پایان دهد و مال وی را از تصرف خارج و تحویل مالک دهد.

شرایط لازم برای طرح دعوای خلع ید

– مالک بودن، ارائه سند رسمی مالکیت که شامل سند ثبتی یا رای دادگاه مبنی بر مالکیت
– تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده (غیر قانونی بودن تصرف)

چگونگی رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه
دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه محل مال غیر منقول می باشد، بعد از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دعوای خلع ید بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی بوده و خارج از نوبت انجام می گیرد.

چگونگی اجرای حکم خلع ید
اجرای حکم خلع ید مانند سایر احکام مدنی با صادر شدن حکم قطعی در دعوای موضوع خلع ید و ابلاغ آن به خواهان باید اجرای حکم را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کرد و اجرایه صادر شود. سپس مامور اجرا اقدام به عملیات اجرایی می کند.

Viagra enthält zusätzliche Komponenten und wir raten klar davon ab, Sildenafil ohne Rezept auf Fake Shops zu kaufen. Darunter finden Sie zum Beispiel Testosteron-Enantat, wenn Sie viele Nebenwirkungen haben und die Kamagra Oral Jelly soll man oral mit einem Glas Wasser einnehmen und hohe Beratungsstandards sind Pflichtprogramm.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of