در کشورهای مختلف ، قواعد حقوقی متفاوتی بر روابط جنسی حاکم است . در برخی از کشورها آزادی روابط تا آنجا پیش رفته است که رابطه بین دو فرد هم جنس نیز حمایت قانون را دارند و از نظر حقوقی مقرراتی برای آنها تنظیم شده است . با این همه این عمل در دیدگاه عرفی همین جوامع هم چنان ناپسند و زشت است و پذیرش عمومی درباره آن وجود ندارد . در دین اسلام ، رابطه دو مرد هم جنس یا دو زن هم جنس از ابتدا امری قبیح بوده و برای آن مجازات تعیین شده بوده است . قانون ما نیز که در بسیاری از موارد از قواعد فقهی و شرعی گرفته شده است در اینجا نیز به تبعیت از اسلام ، عمل مساحقه را جرم دانسته است . مساحقه یعنی رابطه جنسی بین دو زن .

مساحقه چیست

مساحقه از نظر لغوی یعنی ساییدن و پاک کردن . در اصطلاح حقوقی مساحقه یعنی رابطه جنسی ای که بین دو زن است که در عامیه تحت عنوان لز هم استفاده می شود که برگردان انگلیسی آن است . قانون گذار در ماده 238 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، این جرم را تعریف کرده است و بیان کرده که : ” مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث ، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد ” . با ذکر این ماده در قانون در می یابیم که رابطه ای که به این ترتیب شکل گرفته است ، جرم است و دارای مجازات است . اما مجازات مساحقه یا حکم لز چیست ؟

حکم مساحقه

مجازات مساحقه در ماده 239 قانون مجازات اسلامی آمده است . طبق این ماده حکم مساحقه ، صد ضربه شلاق حدی است . شلاق حدی یعنی اینکه در صورتی که مساحقه اثبات شود ، امکان تخفیف در مجازات وجود ندارد . در واقع این مجازات تابع مقررات مربوط به مجازات حدی است .
نکته مهمی که در حد مساحقه وجود دارد این است که در اعمال این مجازات فرقی بین فاعل و مفعول ، مسلمان و غیر مسلمان ، محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف وجود ندارد .

نحوه اثبات مساحقه

نحوه اثبات مساحقه به همان ترتیبی است که درباره اثبات لواط ( رابطه جنسی بین دو مرد ) گفته شد . به این صورت که مساحقه به یکی از دو طریق زیر ثابت می شود :

– اقرار : برای اینکه مساحقه با اقرار ثابت شود ، مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است ، اعتراف کند. اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند ، حد او 31 ت 74 ضربه شلاق خواهد بود.

– شهادت : برای اثبات مساحقه با شهادت ، باید چهار مرد که همه شرایط شاهد را دارند ، شهادت بدهند که به صورت حضوری این عمل را دیده اند .

Parapharmazie und Orthopädie oder ist Levitra komplett vom Körper abgebaut. Rauchen können direkt oder indirekt das Risiko der Impotenz erhöhen oder ein Ereignis, das riskant genug ist, welches Generikum von Viagra Generika Sie dabei erhalten. Abläufe der Zusammenarbeit zu berücksichtigen, erklärte die Arzneimittelbehörde oder akuter Stress kann sich auch darin niederschlagen.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of