زنا یکی از جرائم مستوجب حد است ؛ یعنی جرمی است که قانون گذار با توجه به قواعد شرعی آن را به صورت قانون در آورده است و مجازات آن نیز از کتاب آسمانی و منابع فقهی گرفته شده است . زنا دارای انواع مختلفی از جمله زنای محصنه ، زنای غیر محصنه ، زنای به عنف و زنای با محارم است . هر کدام از این انواع زنا حکم جداگانه ای دارند اما می شود گفت روش اثبات همه آنها به طریق مشخصی است . راه های اثبات زنا نیز از قواعد شرعی گرفته شده است . برای اثبات زنا ، شیوه های بسیار سختی تعیین شده است تا کسی نتواند بی دلیل و با نیت سوء این جرم را به دیگری نسبت دهد .

اقرار

یکی از شیوه های اثبات زنا ، طبق قانون اقرار خود زانی است . یعنی اگر کسی خودش اعتراف کند که اقدام به زنا کرده است ، مشمول مجازات این جرم می شود . البته اقرار خود شخص نیز دارای شرایطی است به این ترتیب که:

1- اولا شخصی که اعتراف به زنا می کند با عاقل و بالغ باشد

2- فرد باید با اراده خودش اقرار به زنا کند و در این کار اختیار داشته باشد

3- فرد باید 4 مرتبه به اینکه زنا کرده است اقرار کند اقرار کمتر یعنی دو یا سه مرتبه ، موجب اثبات زنا نمی شود .

4- اقرار باید حتما نزد قاضی باشد ، اقرار نزد سایر افراد اعتباری ندارد .

شهادت
راه دیگر برای اثبات زنا ، شهادت شهود است . در قانون برای شهادت جهت اثبات زنا ، شرایطی در نظر گرفته شده است تا کسی نتواند بی دلیل و از روی سوء قصد اقدام به شهادت نماید . تعداد شاهدان برای اثبات زنا به ترتیب زیر مقرر شده است :

1- 4 مرد عادل که انجام زنا را دیده باشند یا

2- 3 مرد و 2 زن انجام زنا را دیده باشند .

وقتی گفته می شود که انجام زنا را دیده باشند یعنی این تعداد فرد باید دیده باشند که آلت مرد به اندازه ختنه گاه وارد آلت زن شده است . می بینید که شرایط در نظر گرفته شده برای شهادت جرم زنا تقریبا نشدنی است .

علم قاضی

یکی از راه های اثبات یک جرم ، علم قاضی نسبت به آن مسئله است . علم قاضی یعنی این که به طریقی به قاضی ثابت شود که جرم رخ داده است . یکی دیگر از راه های اثبات زنا هم علم قاضی است . به این ترتیب که اگر به روشی مثلا فیلم برداری و عکس برداری از زنا برای قاضی محرز شود که عمل زنا رخ داده است ، باعث اثبات زنا می شود و می تواند برای آن حکم صادرکند .

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of