جامعه برای اینکه نظم خود را حفظ کند باید دارای یک سری قواعد مشخص باشد . این قواعد بعضا توسط قانون گذار تعیین می شود و برخی از شرع گرفته می شوند . دامنه این قواعد از کوچک ترین موضوعاتی که حق و حقوق افراد و نظم جامعه را بر هم می زند ، شامل می شود تا موضوعات پر چالشی مثل حدود در روابط انسانی . در قانون برای روابط بین افراد قوانینی مشخص شده است که بعضا بسیار شدید و سخت هستند مثل روابط جنسی بین افراد . در قانون به رابطه جنسی بین زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست ، زنا می گویند که البته برای اینکه این رابطه جنسی زنا محسوب شود با همه شرایط تحقق جرم زنا را داشته باشد . زنا انواع مختلفی دارد ، یکی از این انواع ، زنای محصنه است .

زنای محصنه چیست

زنای محصنه یکی از انواع زنا است که به رابطه جنسی بین زن و مردی گفته می شود که یکی یا هر دوی آنها ازدواج کرده و متاهلند . به این ترتیب این افراد می توانند هر زمان که بخواهند با همسر خود نزدیکی کنند اما باز هم اقدام به این عمل گناه می کنند . به زنی که شوهر دارد و زنا می کند، محصنه وبه مردی که زن دارد و زنا می کند ، محصن می گویند . البته باید توجه کرد که در صورتی که مرد یا زنِ زناکار ، از همسر خود دور باشد یا همسرش دچار بیماری ای باشد یا به هر نحو دیگر امکان رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد ، دیگر زنا محصنه محسوب نمی شود .

حکم زنای محصنه
درباره حکم زنای محصنه باید گفت که علاوه بر عقوبت اخروی ، مجازات آن در قانون ، مجازات حدی است . طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، حد زنا برای زانیِ محصن یا زاینه محصنه ، رجم است . این ماده یعنی اینکه مجازات

1- زنای مردی که همسر دائم دارد و عاقل است با زن دیگر و

2- زنای زنی که همسر دائم دارد با مرد دیگر ،

رجم است . البته حکم رجم یا همان سنگسار برای زمانی است که بتوان زنا را اثبات کرد . حال اگر امکان اجرای مجازات رجم وجود نداشته باشد ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی بعد از موافقت رئیس قوه قضاییه ، در صورتی که جرم با بینه ثابت شده باشد ، مجازات اعدام اعمال خواهد شد ، در غیر این صورت ( یعنی اگر نتوان حکم سنگسار را اجرا کرد و شرایطی که برای اجرای حکم اعدام نیز لازم است وجود نداشته باشد ) مجازات ، صد ضربه شلاق خواهد بود .

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of