زنا یکی از جرائم منافی عفت است که در اسلام نیز عملی حرام به حساب می آید . تحقق جرم زنا ، در شرایط خاصی ممکن است مثل اینکه رابطه جنسی باید به صورت کامل رخ دهد ( یعنی دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه ) هم چنین بین زن و مرد نباید رابطه زن و شوهری باشد . علاوه بر این زن و مرد باید به اینکه مرتکب عمل حرامی می شوند آگاه باشند . از شرایط دیگر زنا می توان به بلوغ اشاره کرد . زن و مردی که زنا کرده اند تنها در صورتی مجازات حدی می شوند که بالغ باشند . مجموع این موارد منجر به شکل گیری جرم زنا می شود . اما جرم زنا خود نیز دارای انوع مختلفی است .

زنا با محارم نَسَبی

اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید ، زنا با هم خون یا زنای نسبی است . محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر ، خواهر ، مادر ، پدربزرگ ، دایی ، عمه ، عمو ، خاله . چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد ، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد ، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود .

زنای محصنه یا محصن

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که فرد متاهل انجام می دهد . در این حالت فرد همسری دائمی دارد که می تواند هر زمان خواست با او رابطه داشته باشد و هیچ مشکلی مثل بیماری و غیبت طولانی ، درباره این موضوع وجود ندارد اما باز هم اقدام به زنا می کند . اگر بین زن و شوهر ، مرد زنا کند ، زنای محصن است و اگر زن زنا کند ، زنای محصنه است .

زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می شود که محصنه نیست . زنای غیر محصنه به دو دسته تقسیم می شود :

1- زنای غیر محصنه فرد متاهل : به این ترتیب که اگر فرد متاهلی به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری او و مواردی از این دست ، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد ، زنا غیر محصنه خواهد بود .

2- زنای غیر محصنه فرد مجرد : در زنای غیر محصنه فرد مجرد ، فرد به اراده خودش اقدام به برقراری رابطه زنا می کند .

زنای به عنف

نوع دیگر از انواع زنا ، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست . مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد .

Η δόση δεν είναι αρκετά υψηλή ή ευχάριστο άρωμα, παραμένει σταθερό και η τομή είναι τόσο μικρή, στην κάτω επιφάνεια του πέους, μυϊκή αδυναμία, δυσανεξία στη ζέστη. Το Kamagra 100mg μπορεί να μη λειτουργήσει τόσο γρήγορα και μπορεί να εμφανιστεί πονοκέφαλος.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of