اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد، طبیعتاً سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگر تملک کرده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

دادگاه باتوجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و مشهود، در صورتی که مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم بر اثبات مالکیت وی صادر میکند.
در دعوای اثبات مالکیت خواهان، کسی که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد، باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرد. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیاز به صدور اجرائیه نیست، و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک میتواند از مزایای رای استفاده کند. در مواردی که ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را بصورت همزمان مطرح نماید.
تشکر از اینکه در این مقاله ما را همراهی نمودید. شما میتوانید با مراجعه به بخش انجمن در همین سایت هرگونه سوال و پرسش حقوقی را که دارین مطرح کنید، و سوالات شما توسط وکیل پایه یک دادگستری آقای شاهین قیصری جواب داده خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of