طبق ماده 979 قانون مدنی، اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، میتوانند درخواست تابعیت ایران را بکنند:
– به سن 18 سال کامل رسیده باشند.
– فراری از خدمت نظام نباشند.
– به مدت 5 سال متوالی و یا متناوب در ایران حضور داشته باشند.
– در هیچ مملکتی به جرم های سیاسی محکوم نشده باشند.
– کسانی که دارای عیال ایرانی باشند و از او دارای فرزند باشند.
– کسانی که دارای جایگاه های علمی و متخصص باشند.
– کسانی که به عموم مردم و جامعه خدمت شایانی کرده باشد.

طبق ماده 983 قانون مدنی، درخواست کننده تابعیت باید درخواست خودش را به وزارت امور خارجه تسلیم کند، و مدارک ذیل را هم همراه درخواستشان ارائه دهد.
– اسناد هویت درخواست کننده به همراه عیال و فرزندانش.
– گواهی نامه ای در خصوص تایین اقامتش در ایران.
– نداشتن سوء سایقه.
– داشتن شغل لازم برای امرار معاش.

درخواست به هیئت وزیران ارسال میشود و هیئت وزیران در صورت موافقت با درخواست، سند تابعیت صادر خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of