ارکان عقد بیع چیست ؟

ارکان عقد بیع چیست ؟

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : ” بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ” . از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است . این تعریف […]

ادامه
وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن

قرارداد نتیجه توافق طرفین آن است . در مقاله شرایط صحت معامله درباره اینکه در چه شرایطی یک قرارداد صحیح است ، صحبت کردیم و دانستیم که قراردادها تابع اراده دو طرف هستند . این امر موجب می شود که طرفین قرارداد ، تا جایی که مخالف قانون نیست بتوانند هر طور...

ادامه
انواع زنا

انواع زنا

زنا یکی از جرائم منافی عفت است که در اسلام نیز عملی حرام به حساب می آید . تحقق جرم زنا ، در شرایط خاصی ممکن است مثل اینکه رابطه جنسی باید به صورت کامل رخ دهد ( یعنی دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه ) هم چنین بین زن و […]

ادامه
زنای غیر محصنه چیست و حکم آن

زنای غیر محصنه چیست و حکم آن

زنا عمل حرامی است که به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم زن و شوهر نیستند . این رابطه برای اینکه نام زنا به خود بگیرد باید دارای شرایطی باشد که در مقاله زنا چیست درباره آن صحبت کردیم . در مورد حکم زنا ، هم در قانون و هم […]

ادامه
فرق رابطه نامشروع و زنا

فرق رابطه نامشروع و زنا

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اسلام به آن تاکید فراوان شده است ، حدود روابط بین زن و مرد است و علت تاکید اسلام جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و فردی است که ممکن است به افراد وارد شود . از این رو قانون گذار با تکیه بر قواعد شرع و هم […]

ادامه
تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

رابطه نامشروع اعم از زنا است . روابط ناپسند و غیراخلاقی که در بین افراد وجود دارد ، مختلف هستند و در واقع از دایره رابطه زن و مرد خارج شده و به روابط میان هم جنسان نیز کشیده شده است . دایره این اعمال تا هم خوابگی دو زن و هم خوابگی دو مرد […]

ادامه
مساحقه چیست ، حکم و نحوه اثبات آن

مساحقه چیست ، حکم و نحوه اثبات آن

در کشورهای مختلف ، قواعد حقوقی متفاوتی بر روابط جنسی حاکم است . در برخی از کشورها آزادی روابط تا آنجا پیش رفته است که رابطه بین دو فرد هم جنس نیز حمایت قانون را دارند و از نظر حقوقی مقرراتی برای آنها تنظیم شده است . با این همه این عمل در دیدگاه عرفی ...

ادامه
نحله چیست؟

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند. ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرع...

ادامه
قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده  تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به انجام آن ن...

ادامه